Tateyama Kurobe-alpen – Con đường được bao quanh bởi bức tường tuyết dài 20m.

(c)Uryah(c)Uryah

Vùng Tohoku của Nhật được biết đến như một nơi tuyết rơi rất nhiều. Trong mùa đông người ta sẽ dùng những chiếc xe hơi đặc biệt để dọn tuyết và điều đó đã tạo nên bức tường cao đến gần 20m.

09.02.2016

ToyamaChubu khu vực

XuânSức lôi cuốnCảnh tuyết rơi

Tại các vùng núi miền Bắc của Việt Nam hầu như không có tuyết rơi nên khi nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ sẽ rất khó tin. Bức tường tuyết này kéo dài đến 20m.

(c)663highland

(c)663highland

(c)Alpsdake

(c)Alpsdake

(c)Uryah

(c)Uryah

Sau khi tuyết rơi và đông lại vào khoảng tháng 4 và tháng 5 là mùa đẹp nhất để có thể tham quan nơi này. Con đường tuyết tự nhiên này còn được foji là “Thung lũng tuyết”, và nó chính là kết quả của những lần dọn tuyết rơi. Và điều này không phải tại bất kỳ nơi nào có tuyết rơi của Nhật cũng có thể làm được. Chỉ có tuyết của tỉnh Toyama là có thể làm được do trong tuyết có độ ẩm nên khó tan hơn của những vùng khác.

TAGGER TRAVEL CO.,LTD.