Cùng rèn luyện kỹ thuật của Ninja như trong truyền thuyết tại Làng Kouga , làng kỹ thuật Ninja.

(c)kaex0r(c)kaex0r

Ninja được biết đến như chỉ tồn tại trong truyền thuyết tuy nhiên đến ngày nay các kỹ năng của Ninja vẫn còn được lưu lại. Và bạn còn có thể trải nghiệm những điều này.

08.02.2016

ShigaKinki khu vực

Tuyệt vời

Ninja rất nổi tiếng trên thế giới và được nhiều người biết đến.

(c)Zach Dischner

(c)Zach Dischner

Hiện nay chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra Ninja. Nhưng không phải hoàn toàn như vậy.

(c)Mocchy

(c)Mocchy

Tại làng Kouga, làng Ninja nằm ở tỉnh Shiga, bạn có thể trải nghiệm kỹ thuật của một Ninja. Nơi đây trước kia được gọi là tỉnh Kouga và tỉnh Iga (nay là tỉnh Mie) đã được biết đến như một ngôi làng của Ninja. Nơi đây được mở cửa từ năm 1983, và bạn có thể đi thăm bảo tàng về Ninja hay dinh thự Karakuri (nơi có nhiều bẫy và các thủ thuật). Ngoài ra bạn còn có thể trải nghiệm các kỹ thuật như ném phi tiêu, hay Mizugumo (kỹ thuật đi trên nước của Ninja).

(c)kaex0r

(c)kaex0r

(c)Samuraiantiqueworld

(c)Samuraiantiqueworld

TAGGER TRAVEL CO.,LTD.