Izumo-Taisha – Đền thờ tồn tại từ thời đại thần thoại.

(c)モンキチ(c)モンキチ

Đền thờ Izumo Taisha có thể được cho là nơi cổ nhất tại Nhật. Hãy cùng khám phá về nguồn gốc lịch sử của nước Nhật nào.

08.02.2016

ShimaneChugoku khu vực

Izumo-Taisha là một đền thờ nằm tại tỉnh Shimane.

(c)モンキチ

(c)モンキチ

(c)モンキチ

(c)モンキチ

Không ai biết được đền thờ này được xây dựng từ thời đại nào. Nếu hỏi lý do tại sao lại như vậy thì bởi vì lịch sử đi ngược lại thời đại thần thoại (nếu so với Việt Nam có thể nói đó là thời đại của các vua Hùng).

(c)Flow in edgewise

(c)Flow in edgewise

Tương truyền rằng vị thần tạo ra nước Nhật là Okuninushi-no-Mikoto khi nhường ngôi đã đưa ra điều kiện là xây dựng đền thờ này. Tổ tiên của gia đình thiên hoàng Nhật là Amaterasu-Ominokami nhưng đến hiện nay gia đình canh giữ đền thờ Izumo-Taisha được cho là tổ tiên Amenohohi con của nữ thần mặt trời.

(c)Blue Lotus

(c)Blue Lotus

Đền thờ có chiều cao 24m, là một đền thờ rất lớn. Tuy nhiên, người ta còn nói rằng khoảng 1200 năm về trước đền thờ có chiều cao gấp bốn lần hiện nay khoảng 100m (bằng với chiều cao của một tòa nhà 25 tầng). Điều này trong một thời gian được cho là lời nhưng vào năm 2000 người ta đã tìm thấy một cây cột cũ nằm trong lòng đất và nó đã chứng minh điều này trở thành sự thật.

Izumo-Taisha nằm chìm trong một góc khuất của nguồn gốc nước Nhật. Điều này quả thật chứng minh được rằng nó là một trong các thánh địa.

TAGGER TRAVEL CO.,LTD.