%e9%8f%a1%e6%b1%a0%ef%bc%88%e7%94%bb%e5%83%8f%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%80%80%e5%bf%8d%e9%87%8e%e6%9d%91%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%8d%94%e4%bc%9a%ef%bc%89

Hình cung cấp bởi: 忍野村観光協会

Hình cung cấp bởi: 忍野村観光協会